İK POLİTİKASI

Serhatlı İnşaat, belirlemiş olduğu hedeflerine doğru ilerlerken, en önemli gücü ve değeri, insan kaynaklarından aldığının bilincindedir. Başarının, insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, şirket içi iletişimin etkin bir şeklide kullanılması, başarı ve çözüm odaklı çalışma ortamının oluşturulması, performans yönetimi ve kariyer planlamasından geçtiğinin farkındadır. İnsan kaynakları politikamızın ana hedefleri şu şeklidedir.

• Serhatlı İnşaat, İşin gerektirdiği profesyonel ve sosyal yetkinliklere sahip kişileri organizasyona kazandırır ve hızla entegre olmalarını sağlar.
• Çalışanların performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak, güçlendirecek ve geliştirecek ölçme ve değerlendirme sistemleri kurar.
• Tüm çalışanların yetkinliklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlar, onları sorumluluk almaya teşvik eder.
• Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sağlayarak başarılarını artırmaya ve onları daha üst görevlere hazırlamaya çalışır.
• Sektörü içerisinde kaliteli ve yetkin insan kaynağını Serhatlı İnşaat'a kazandıracak ve onları elde tutacak ölçüde rekabetçi, üstün performansı ödüllendiren ücret ve yan haklar politikası uygular.
• Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, tüm iletişim kanallarının etkin kullanıldığı bir çalışma ortamı yaratarak yeni fikirlerin oluşmasına ve önerilmesine zemin hazırlar.

TAMAMLANAN PROJELER

Tekirdağ Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu

» devamı

PROJE HİZMETLERİ

Hatay 15.000 Kişilik Stadyum ve Spor Kompleksi

» devamı

Designed by: OrBiT